Nhà văn hóa phường Láng Thượng.

Category: ,
Address: đường Láng, phường Yên Hòa, quận Đống Đa,T.P Hà Nội.
Volume: Công trình cấp III
Year: 2019 -2021
Owner: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Dự án Nhà văn hóa phường Láng Thượng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư được đầu tư theo hình thức: Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Với tổng mức đầu tư là 7,9 tỷ đồng

See more...