Trường THCS Đống Đa

Category: ,
Address: Số 28, Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Volume: Công trình cấp II - 1.936 học sinh
Year: 2019 - 2021
Owner: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Dự án Xây dựng trường THCS Đống Đa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư được đầu tư theo hình thức: Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Với tổng mức đầu tư là 267,3 tỷ đồng. Dự án Xây dựng trường THCS Đống Đa đáp ứng được tiêu chí cải cách giáo dục, tạo nên môi trường giảng dạy và học tập tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Góp phần phục vụ cho nhu cầu làm việc của cán bộ nhân viên và nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của phường nói riêng và của thành phố nói chung.

See more...