Khu đô thị Thủy Nguyên - Hải Phòng
Chung cư Bắc Giang
Vlasta Sầm Sơn - Thanh Hóa
Cầu cảnh quan Vlasta Sầm sơn - Thanh Hóa
AMV Sapa
Trường Đại học Kinh tế quốc dân