Cầu Ba Xã Hội An

Category: ,
Address: Ba Xã, Hội An
Volume: 50m dài
Year: 2019
Owner: BQL Dự án xã Cẩm Thanh