Khu đô thị Hải Đăng – Cần Thơ

Category: ,
Address: Khu đô thị mới – Khu 2 (Lô số 10), tại Phường Phú Thứ và Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Volume: 54,8 ha
Year: 2021 - 2022
Owner: Công ty cổ phần quản lý bất động sản và đầu tư Sài Gòn