Nhà văn hóa thanh thiếu nhi quận Đống Đa

Category: ,
Address: 16 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Volume: Công trình cấp II
Year: 2019 -2021
Owner: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Dự án Xây dựng Nhà văn hóa thanh thiếu nhi quận Đống Đa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư được đầu tư theo hình thức: Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Với tổng mức đầu tư khoảng 229,7 tỷ đồng.

See more...