Trung tâm thành phố Việt Trì

Category: ,
Address: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Volume: 32,24 ha
Year: 2020
Owner: Liên danh Văn Phú – Tự lập: Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú Invest và Công ty TNHH Xây dựng tự lập

Thành phố Việt Trì là cửa ngõ vùng Tây Bắc, nối giữa các tỉnh miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt trên hành lang kinh tế Hà Nội – Lào Cai nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng… Do đó được xác định là 1 trong 11 đô thị cấp vùng của cả nước và được Chính phủ xác định là trung tâm kinh tế vùng, có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong chiến lược phát triển của tỉnh và vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ.

See more...