Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Category: ,
Address: Số 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Volume: 4,6 ha
Year: 2021
Owner: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) đã được thành lập 64 năm với quy mô hơn 30.000 sinh viên là trường hàng đầu về đào tạo kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia.

Xây mới nhà làm việc đa năng, nhà hướng nghiệp và ký túc xá sinh viên Thuộc Dự án Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học hàng đầu về đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu và khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

See more...