Trường tiểu học Láng Thượng 2

Category: ,
Address: đường Láng, phường Yên Hòa, quận Đống Đa,T.P Hà Nội.
Volume: Công trình cấp III - 560 học sinh
Owner: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Dự án Xây dựng trường Tiểu học Láng Thượng 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư được đầu tư theo hình thức: Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Với tổng mức đầu tư là 96,2 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng trường Tiểu học Láng Thượng 2 đáp ứng được tiêu chí cải cách giáo dục, tạo nên môi trường giảng dạy và học tập tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Góp phần phục vụ cho nhu cầu làm việc của cán bộ nhân viên và nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của phường nói riêng và của thành phố nói chung.

See more...