Trường tiểu học Thái Thịnh

Category: ,
Address: Số 56 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
Volume: Công trình cấp II - 1.050 học sinh
Year: 2019 -2021
Owner: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Dự án Xây dựng Trường tiểu học Thái Thịnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư được đầu tư theo hình thức: Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Với tổng mức đầu tư là 142,7 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành trường sẽ bao gồm 30 lớp học và các phòng bộ môn được xây mới thì trường Tiểu học Thái Thịnh sẽ đáp ứng được khoảng 1.050 học sinh trong độ tuổi Tiểu học với  tổng số giáo viên và nhân viên trong toàn trường khoảng 57 người.

See more...