VTV Đê La Thành

Category: ,
Address: 844, Đ. La Thành, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Year: 2018 -2020

Trường quay S14 – Đài Truyền hình Việt Nam là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Trung Tâm Văn Hóa và Trường quay S14 – Đài Truyền hình Việt Nam nằm ở địa chỉ 844 Đường La Thành, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

See more...